The Ceremony at the Cenotaph in London 2023: Touching Tribute to the Involvement of the TMC

Cenotaph in London 2023 – 

On July 15, 2023, the ceremony at the Cenotaph in London brought together a delegation of Belgian military personnel, highlighting the honour and solidarity towards Belgian and British fighters who fell in the line of duty during the two World Wars. Organised annually on the Saturday preceding the Belgian National Day, this solemn commemoration saw the participation of 300 Belgian military personnel, forming an impressive parade through the streets of the British capital.

The notable presence of the Vice-Chief of Defence, Lieutenant General Marc Thys, the Minister of Foreign Affairs, Hadja Lahbib, and other Belgian and British authorities, including the Tenby Memorial Committee, underscored the significance of this cross-border event.

The historical origin of the Belgian parade dates back to 1934 when King Albert I tragically died after falling from rocks. In honour of his nephew, King George V granted Belgium the unique privilege to march in arms at the Cenotaph, making Belgium the only country outside the Commonwealth to enjoy this honour.

Google translation from the French version

La Cérémonie du Cénotaphe de Londres 2023 : Hommage émouvant avec la participation du TMC
De herdenkingsceremonie bij het Cenotaaf in Londen 2023: Ontroerende eerbetuiging met de deelname van het TMC

Le 15 juillet 2023, la cérémonie au Cénotaphe de Londres a réuni une délégation de militaires belges, soulignant l'honneur et la solidarité envers les combattants belges et britanniques tombés au champ d'honneur lors des deux guerres mondiales. Organisée chaque année le samedi précédant la Fête nationale belge, cette commémoration solennelle a vu la participation de 300 militaires belges, formant un défilé impressionnant dans les rues de la capitale britannique.

La présence marquante du Vice-Chef de la Défense, le lieutenant-général Marc Thys, du ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, et d'autres autorités belges et britanniques, dont le Tenby Memorial Committee, a renforcé l'importance de cet événement transfrontalier.

L'origine historique du défilé belge remonte à 1934, lorsque le roi Albert Ier se tua en chutant de rochers. En l'honneur de son neveu, le roi George V accorda à la Belgique le privilège unique de défiler en armes au Cénotaphe, faisant de la Belgique le seul pays en dehors du Commonwealth à bénéficier de cet honneur.

Op 15 juli 2023 bracht de ceremonie bij het Cenotaaf in Londen een delegatie Belgische militairen samen, waarbij eer werd betoond aan en solidariteit werd getoond met de Belgische en Britse strijders die zijn gevallen op het slagveld tijdens beide wereldoorlogen. Deze plechtige herdenking, die elk jaar op de zaterdag voorafgaand aan de Belgische nationale feestdag wordt georganiseerd, zag de deelname van 300 Belgische militairen, die een indrukwekkende parade vormden door de straten van de Britse hoofdstad.

De opvallende aanwezigheid van de Vice-Chef van Defensie, luitenant-generaal Marc Thys, de minister van Buitenlandse Zaken, Hadja Lahbib, en andere Belgische en Britse autoriteiten, waaronder het Tenby Memorial Committee, benadrukte het belang van dit grensoverschrijdende evenement.

De historische oorsprong van de Belgische parade gaat terug tot 1934, toen koning Albert I omkwam door van rotsen te vallen. Ter ere van zijn neef verleende koning George V aan België het unieke voorrecht om gewapend te marcheren bij het Cenotaaf, waardoor België het enige land buiten het Gemenebest werd dat van deze eer mocht genieten.

eGoogle-vertaling van de Franse versie