Victor van Strydonck de Burkel, Biographical note and Log book 1940-1944

Biographical note
Biografische notitie
Notice biographique

The biographical note by Hans Rombaut, historian at the Royal Flemish Academy of Belgium for Sciences and Arts and the logbook kept from 10 May 1940 until the time of the liberation make it possible to discover the personality and constant action of the commander of the Charge of Burkel (19 October 1918) and of the first commander of the Belgian army in Great Britain during the World War II.

In de biografie van de hand van Hans Rombaut, historicus bij de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, en in het logboek bijgehouden vanaf 10 mei 1940 tot het uur van de bevrijding, kom je meer te weten over de persoonlijkheid en de niet-aflatende inzet van de commandant van de Strijd bij Burkel (19 oktober 1918) en van het hoofd van het Belgische leger in Groot-Brittannië tijdens WOII.

La notice biographique de Hans Rombaut, historien de la Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten et le logbook tenu du 10 mai 1940 jusqu’aux heures de la libération permettent de découvrir la personnalité et l’action constante du commandant de la charge de Burkel (19 octobre 1918) et du premier chef de l’armée belge en Grande-Bretagne pendant la Deuxième Guerre mondiale.

Victor van Strydonck de Burkel, Biographical note and Log book 1940-1944 
2° edition 
ISBN : 978-2-8052-0605-4 
Responsible editor: Charles-Albert Houtart

Lieutenant général baron
Victor van Strydonck de Burkel

Préface par le général Marc Compernol, Chef de la Défense
Voorwoord door generaal Marc Compernol, Chef Defensie
Preface by General Marc Compernol, Chief of Defense

Notice biographique
Biografische notitie
Biographical note

Hans Rombaut

Log book 1940-1944