Historical Commemoration in Tenby: “The Belgian Resurgence” Celebrated with Active Participation from the Tenby Memorial Committee

Historical commemoration – 

Tenby is gearing up to host a memorable event on the 23rd and 24th of September, organised by the dedicated team of the Tenby Memorial Committee and presided over by Lieutenant Colonel hr. Baron Christian Houtart. This commemoration holds special significance, honouring the unbreakable bond between Tenby and Belgium, as marked by the memorable episode of “The Belgian Resurgence” in September 1940.

Preparations for these commemorations are currently underway, with the TMC team mobilised to ensure the success of this meaningful tribute. The planned festivities will include the participation of a Defence delegation, emphasising the importance of international cooperation and collective memory.

Residents of Tenby and visitors are invited to join in this commemoration, paying homage to the heroes of “The Belgian Resurgence” and strengthening the historical ties between Tenby and Belgium. Stay tuned for more information on the special events during this emotionally charged weekend.

Google translation from the French version

Commémoration historique à Tenby : Le « Sursaut Belge » célébré avec la participation active de l'équipe du Tenby Memorial Committee
Historische herdenking in Tenby: "De Belgische Opleving" gevierd met actieve deelname van het Tenby Memorial Committee

Tenby se prépare à accueillir un événement mémorable les 23 et 24 septembre prochains, organisé par l'équipe dévouée du Tenby Memorial Committee et présidée par le Lt Colonel hr. Baron Christian Houtart. Cette commémoration revêt une importance particulière, honorant le lien indéfectible entre Tenby et la Belgique, marqué par l'épisode mémorable du « Sursaut Belge » en septembre 1940.

La préparation de ces commémorations est actuellement en cours, avec l'équipe du TMC mobilisée pour garantir le succès de cet hommage significatif.

Les festivités prévues incluront la participation d'une délégation de la Défense, soulignant l'importance de la coopération internationale et de la mémoire collective.

Tenby maakt zich klaar om op 23 en 24 september aanstaande een gedenkwaardig evenement te verwelkomen, georganiseerd door het toegewijde team van het Tenby Memorial Committee en voorgezeten door Luitenant-Kolonel hr. Baron Christian Houtart. Deze herdenking heeft een bijzondere betekenis, ter ere van de onbreekbare band tussen Tenby en België, zoals gemarkeerd door het gedenkwaardige incident van "De Belgische Opleving" in september 1940.

De voorbereidingen voor deze herdenking zijn momenteel in volle gang, waarbij het team van het TMC gemobiliseerd is om het succes van deze betekenisvolle hommage te waarborgen. De geplande festiviteiten zullen de deelname van een delegatie van het ministerie van Defensie omvatten, waarbij de nadruk wordt gelegd op het belang van internationale samenwerking en collectief geheugen.

Inwoners van Tenby en bezoekers worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze herdenking, ter ere van de helden van "De Belgische Opleving" en ter versterking van de historische banden tussen Tenby en België. Blijf op de hoogte voor meer informatie over de speciale evenementen tijdens dit emotioneel beladen weekend.

eGoogle-vertaling van de Engels/Franse versie

Visit of Lt General Victor van Strydonck de Burkel and officers of the Belgian Army together with Father Pascal and Father Prior Aelred. August 1940